Menu Zavřeno

Dynamická neuromuskulární stabilita páteře

Souhrou svalů vzniká pohyb. Tyto souhry máme hluboce zakořeněné. Například: 1) chci vstát ze židle (myšlenka) 2) opřu se chodidly o zem 3) aktivuji svaly na nohou, trupu a rukou 4) ohnu se v kyčlích a přenesu těžiště dopředu 4) vstanu. Vše se děje automaticky a my si nemusíme zatěžovat mozek přemýšlením.

Co ale když zvolíme „nejpohodlnější“ cestu přes ohnutí v bedrech, nevytvoříme si oporu v celých chodidlech, ale v patách a takto se zvedneme? Co když si začneme během života vytvářet na první pohled pohodlnější pohybové vzorce? Nebo získáme náhradní pohybové vzory z dalších důvodů? Ovlivňuje nás pracovní prostředí, nedostatek (vztahu k) pohybu, bolest, jizvy aj. Následnou ztuhlost tělo musí kompenzovat náhradními pohybovými vzorci. Například ramena vtočená dopředu, propadlé kotníky, získané skoliotické držení těla…

Metodou DNS se vracíme zpět k období miminka a učíme se pohyby znovu, bez těchto zatížení. Každý z nás projde v prvním roce jasně danou pohybovou průpravou (dýchání, přetáčení, plazení, lezení, chůze..). Na konci tohoto období je charakteristické „otevření“ ramen a kyčlí. Viděli jste batole chodit shrbené? Určitě ne. Současně cílí na správný nitrobřišní tlak, postavení páteře, excentrické protažení (protažení svalu v jeho aktivním natažení), posílení zevních rotátorů. Využívá distálního zapojení svalů.

Na kurzech jsem ocenila koncept jako takový a preciznost. Cvik, který vypadá na první pohled stejně, není stejný. Je třeba „vyhmátnout“ a ohlídat detailní nastavení pozice. I posun o několik milimetrů dá zabrat, pokud musíme „přeprat“ vlastní strukturu, například pohnout zatuhlými hrudními obratli nebo využít větší páky a tím cvik ztížit.

Metodu vypracoval český fyzioterapeut prof. Pavel Kolář. Méně přesný je pojem vývojová kineziologie (pohyb dle vývoje). Oficiální zkratka DNS značí slova Dynamická – v pohybu, Neuromuskulární – pohyby začleňujeme do podvědomí, Stabilita páteře – stabilní svalstvo trupu / core / střed těla. Koncept mě oslovil natolik, že jsem absolvovala všechny tři sportovní kurzy, kurz běžecký, kurz pro terapii dětí a nakonec kurz pro terapii miminek. Odkaz na stránky školy zde https://www.dns-cz.com/metoda-dns