Menu Zavřeno

Běžecká technika 1. díl : Prodloužení kroku

Pod pojmem prodloužení kroku si mnoho lidí představí, že přední nohu zvedneme výše a poté ji více natáhneme. Krok se sice prodlouží, ale zároveň docílíme tvrdšího dopadu na patu a z paty se nemůžeme rovnou odrazit, místo toho se „zapíchneme“ do země.


Je tu i druhá možnost. Nebudeme nohou předbíhat tělo, ale pošleme tělo dále odrazem. Za odměnu necháme nohu během letu odpočívat (viz obrázek). Je zdůrazněn rozdíl mezi explozivnější a odpočinkovou fází. Více se odrazíme od chodidla. Pohyb jakoby dotáhneme kotníkem a chodidlem. Odraz směřujeme do dálky, nikoli do výšky. Po odrazu kotník a chodidlo uvolníme a necháme v letu odpočinout. Přitom hýždě a horní část hamstringů pomáhají, aby se noha zvedla za tělo.


Co tím získám?

 • větší odraz → delší krok a rychlejší čas
 • větší rozsah pohybu → protažení
 • dopad je rychleji vystřídán odrazem, těžiště těla se udržuje na svém místě → plynulost, nižší ztráta energie
 • kratší dobu kontaktu se zemí → menší zátěž na klouby
 • tento styl je krásně vidět u Keňanů. A od těch se chceme učit:)


Co je k tomu zapotřebí?

 • dostatek napřímení v kyčelním kloubu
 • funkční střed těla. Díky němu těžiště nespadne na odrazovou nohu, ale zůstává na středu.
 • pohyblivost pánve a kotníků, pohybový rozsah pro zanožení
 • síla v: lýtkách, zadní straně stehen (především v horní části), hýždích
 • protažení a pružnost v lýtkách a zadní straně stehen

A stačí to?

 • někdy je potřeba se dívat na problematiku komplexněji
 • dalšími faktory mohou být: vtáčení kolen dovnitř a zavření v kyčlích, nesoulad rychlosti a délky kroku, celková fyzická zdatnost, držení těla..

 • O pohybu pánve a páteře a schopnosti zanožení v souvislosti s běháním se málo mluví. Rotace pánve je při běhání nezbytná. Pokud nebude probíhat v pánvi, bude probíhat jinde a tělo se začne přetáčet do stran a „vyhazovat“ nás do strany místo dopředu. Pánev umí rotovat a přitom směřovat stále dopředu. Při běhu opisuje stejně jako u chůze ležatou osmičku, která se přitom naklápí nahoru a dolů. Evokuje to u mě pohyb pádla při jízdě na kajaku. Představte si, jak „pádlujete“ pánví. Když vytahujete pádlo z vody, nohu „zahodíte“ dozadu a ona relaxuje. Pánev se tedy lehounce! dívá za nohou za tělem.
 • Na natažení nohy za tělo má vliv jak pohyb pánve, tak extenze v kyčli. Tedy jak daleko se stehenní kost dostane za osu trupu. Rozmezí je individuální, mezi 0 až 10°. Větší rozsah by byl suplován bederní oblastí. Můžete vyzkoušet. Stačí si ve stoje rukama ohlídat naprosto neměnnou polohu pánve a zanožit nataženou nohu. Na extenzi má vliv stav flexorů kyčle, tvar kloubu a síla antagonistických svalů.

Z popsaného vychází diagnostika a následné cvičení. Pokud byste si nebyli něčím jistí, napište. Můžete mi poslat video Vašeho / Tvého běhu. Ráda zkonzultuji a pokud bude potřeba, můžeme se vidět osobně na tréninku;)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *